• به پایگاه اینترنتی هیئت فرهنگی محبان ابوالفضل کاشان خوش آمدید.

نوا و نما

 • شب دوازدهم - دهه اول محرم 1395/07/22 (شب آخر)

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  قاری قرآن: آقای سیدمهدی رخسارزاده
  پای درس: استاد فرامرزی
  با نوای گرم: کربلایی حسین گیلاسی و کربلایی یاسر غلامی
  زمان: پنجشنبه 22 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شام غریبان - دهه اول محرم 1395/07/21

  قاری قرآن: آقای سیدمهدی رخسارزاده
  پای درس: استاد فرامرزی
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: چهارشنبه 21 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب عاشورا - دهه اول محرم 1395/07/20

  پیش منبر: حسن یاوری تبار
  قاری قرآن: آقای علی عباسی
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: سه شنبه 20 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب تاسوعا - دهه اول محرم 1395/07/19

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: دوشنبه 19 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب هشتم - دهه اول محرم 1395/07/18

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  قاری قرآن: آقای محمد معصومی
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: یکشنبه 18 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب هفتم - دهه اول محرم 1395/07/17

  قاری قرآن: آقای محمد معصومی
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: شنبه 17 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب ششم - دهه اول محرم 1395/07/16

  پیش منبر: کربلایی مصطفی بوم هندی
  پای درس: حجت الاسلام بصیرتی
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: جمعه 16 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب پنجم - دهه اول محرم 1395/07/15

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  قاری قرآن: آقای علی اصغر قدیری
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: پنجشنبه 15 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب چهارم - دهه اول محرم 1395/07/14

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  قاری قرآن: آقای محمد معصومی
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: چهارشنبه 14 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب سوم - دهه اول محرم 1395/07/13

  پیش منبر: کربلایی مصطفی بوم هندی
  قاری قرآن: آقای سیدمهدی رخسارزاده
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: سه شنبه 13 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب دوم - دهه اول محرم 1395/07/12

  پیش منبر: کربلایی مصطفی بوم هندی
  قاری قرآن: آقای سیدمهدی رخسارزاده
  پای درس: استاد جلوداری
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: دوشنبه 12 / 07 / 1395 ، ساعت 6:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • مراسم چاووش محرم الحرام 1395/07/10

  پای صحبت و روضه: حجت الاسلام میرزامحمدی (از قم المقدسه)
  با نوای گرم: حاج علی حبیب زاده (از قم المقدسه)
  زمان: شنبه 10 / 07 / 1395 ، ساعت 8 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - میلاد 12 شرقی - منزل بزرکار

دیدگاه شما

 • نام

© Design by Ali Zarei , 0913 054 94 17