• به پایگاه اینترنتی هیئت فرهنگی محبان ابوالفضل کاشان خوش آمدید.

نوا و نما

 • میلاد حضرت علی علیه السلام 1396/01/22

  پای صحبت: حجت الاسلام دکتر فرجی
  با نوای گرم: کربلایی حسین برزی و کربلایی محمدعلی خدادوست
  زمان: سه شنبه 22 / 01 / 1396 ، ساعت 12:30 ظهر
  مکان: کاشان - میدان بسیج - مجتمع فرهنگی طلائیه

 • میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها 1395/12/28

  پیش منبر: کربلایی اصغر توکلیان
  قاری قرآن: آقای سیدمهدی رخسارزاده
  پای صحبت: حجت الاسلام ناصر خلج
  با نوای گرم: کربلایی محمدعلی خدادوست و کربلایی حجت اله عنایت
  زمان: شنبه 28 / 12 / 1395 ، ساعت 8 شب
  مکان: کاشان - اواسط خیابان مدرس - منزل آقای فخار

 • وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها 1395/12/21

  پیش منبر: حاج احمد احمدی
  قاری قرآن: آقای محمد معصومی
  پای صحبت: حجت الاسلام بی باک
  با نوای گرم: کربلایی محمدعلی خدادوست
  زمان: شنبه 21 / 12 / 1395 ، ساعت 7:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - میلاد 17 غربی - منزل حسین زاده

 • ظهر شهادت - فاطمیه دوم 1395/12/12

  با نوای گرم: کربلایی حجت اله عنایت و کربلایی مصطفی بوم هندی
  زمان: پنجشنبه 12 / 12 / 1395 ، ساعت 12 ظهر
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب شهادت - فاطمیه دوم 1395/12/11

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  قاری قرآن: آقای علی عربی
  پای صحبت: حجت الاسلام کافیان
  با نوای گرم: حاج محمد نوروزی و کربلایی حجت اله عنایت
  زمان: چهارشنبه 11 / 12 / 1395 ، ساعت 7:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب سوم - فاطمیه دوم 1395/12/10

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  قاری قرآن: آقای علی عربی
  پای صحبت: حجت الاسلام کافیان
  با نوای گرم: کربلایی حجت اله عنایت
  زمان: سه شنبه 10 / 12 / 1395 ، ساعت 7:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب دوم - فاطمیه دوم 1395/12/09

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  قاری قرآن: آقای محمد معصومی
  پای صحبت: حجت الاسلام امین آبادی
  با نوای گرم: کربلایی هادی ترسلی
  زمان: دوشنبه 09 / 12 / 1395 ، ساعت 7:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب اول - فاطمیه دوم 1395/12/08

  پیش منبر: کربلایی رضا مقدم فر
  پای صحبت: حجت الاسلام امین آبادی
  با نوای گرم: کربلایی محمدعلی خدادوست و کربلایی هادی ترسلی
  زمان: یکشنبه 08 / 12 / 1395 ، ساعت 7:30 شب
  مکان: کاشان - ناجی آباد فازیک - جنب بوستان شهداء - حسینیه اشکستان

 • شب دوم - فاطمیه اول 1395/11/23

  پیش منبر: کربلایی مصطفی بوم هندی
  قاری قرآن: آقای علی عربی
  پای صحبت: حجت الاسلام معصومی
  با نوای گرم: کربلایی سیدعلی وکیلی
  زمان: شنبه 23 / 11 / 1395 ، ساعت 8 شب
  مکان: کاشان - ابتدای خیابان طالقانی - جنب بیت العباس - منزل جوانی

 • شب اول - فاطمیه اول 1395/11/22

  پیش منبر: کربلایی مصطفی بوم هندی
  قاری قرآن: آقای علی عباسی
  پای صحبت: حجت الاسلام معصومی
  با نوای گرم: کربلایی مجتبی پورلطفی
  زمان: جمعه 22 / 11 / 1395 ، ساعت 8 شب
  مکان: کاشان - ابتدای خیابان طالقانی - جنب بیت العباس - منزل جوانی

 • شادیانه میلاد حضرت زینب سلام الله علیها 1395/11/14

  پیش منبر: کربلایی مصطفی بوم هندی
  قاری قرآن: آقای محمد معصومی
  پای صحبت: حجت الاسلام امین آبادی
  با نوای گرم: کربلایی محمدعلی خدادوست
  زمان: پنجشنبه 14 / 11 / 1395 ، ساعت 8 شب
  مکان: کاشان - میدان معلم - ابتدای خیابان بهشتی - منزل ناصری زاده

 • وفات حضرت معصومه سلام الله علیها 1395/10/19

  پیش منبر: کربلایی حسن یاوری تبار
  قاری قرآن: آقای سیدمهدی رخسارزاده
  پای صحبت: حجت الاسلام ابن علی
  با نوای گرم: کربلایی مجتبی پورلطفی و کربلایی محمدرضا خامه چیان
  زمان: یکشنبه 19 / 10 / 1395 ، ساعت 8 شب
  مکان: کاشان - مدخل شهر - شهرک انقلاب - منزل جعفری

دیدگاه شما

 • نام

© Design by Ali Zarei , 0913 054 94 17