• به پایگاه اینترنتی هیئت فرهنگی محبان ابوالفضل کاشان خوش آمدید.

موضوعات سایت

آخرین مراسم

پیوندها

دشمن وقتی به شکست ...

دشمن وقتی

به شکست نزدیک می شود

از مذاکره سخن می گوید

کاش بنفش ها

 این را می فهمیدن

تا با توافق و برجام

شیرینی مقاومت را

به کام مردم

 تلخ نمی کردند.

دیدگاه شما

  • نام