• به پایگاه اینترنتی هیئت فرهنگی محبان ابوالفضل کاشان خوش آمدید.

موضوعات سایت

آخرین مراسم

پیوندها

شمر دستش را به سمت

شمر

دستش را

به سمت

وزیر حسین

دراز کرد

نه تنها

عباس با او

دست نداد

بلکه به او گفت:

"دو دستت بریده باد

ای شمر"

دیدگاه شما

  • نام