• به پایگاه اینترنتی هیئت فرهنگی محبان ابوالفضل کاشان خوش آمدید.

موضوعات سایت

آخرین مراسم

پیوندها

انقلابی یعنی عباس

انقلابی

یعنی عباس

که برای آرمانش

امان نامه را پاره کرد

نه اینها 

که برای امان نامه

خودشان را

پاره کرده اند...

دیدگاه شما

  • نام